Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safer Brighter Futures

Safer Brighter Futures

'Safer Brighter Futures' yw rhaglen Gwella Plant Castell-nedd Port Talbot.  Fe'i datblygwyd i fynd i'r afael a'r meysydd gwella penodol a nodwyd trwy adroddiad gan arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Walles (AGGCC) ym mis Tachwedd 2012.

Mae gan Gyngor CNPT enw da ers tro am wneud ymrwymiad cadarn i'r gwasanaethay cymdeithasol ac mae cefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gref ar gyfer y gwaith gwella yr ydym am ei symud ymlaen.  Rydym hefyd yn mwynhau perthnasoedd cryf a chynhyrchiol gydag ystod amrrywiol o asiantaethau lleol sy'n rhannu ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles pob plentyn a perhson ifanc trwy ein partneriaeth plant a phobl ifanc.

Ym mis Ebrill 2015, yn dilyn arolygiad gan AGGCC, cyhoeddwyd bod y protocol Difrifol Concern wedi cael ei godi.

Downloads

  • AGGCC Arolygiad o Adroddiad y Gwasanaethau Plant (PDF 151 KB)
  • Cynllun Gwella Strategol 2015 - 16 (PDF 291 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete