Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gweithio i Gwasanaeth Cymdeithasol

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Castell-nedd Port Talbot yn elwa ar raglen dysgu a datblygu gadarn sy'n cynnwys cefnogaith i sefydlu recriwtiaid newydd, secondiadau i hyfforddiant gwaith cymdeithasol, CPEL a chymorth mentor un i un ar gyfer staff newydd a staff presennol.

Rydym yn cynnig telerau ac amodau cyflogaeth cystadleuol ac bolisiau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith sydd ag apel eang.

Mae ein pecyn hyfforddi a datblygu helaeth hefyd yn cynnwys: Cynllun Datblygu Personol, goruchwylio, gwerthuso perfformiad, datblygu arweinyddiaeth a rheolaeth archredig, hyfforddiant aseswyr ymarfer, cyfleoedd addysgu ymarfer cyflogedig, datblygiad proffesuynol parhaus a dyfarniadau ol-gymhwyso. 

Mae yna hefyd raglen hyfforddi craidd ac arbenigol sy'n cynnwys: hyfforddiant cymwhysedd gwell wrth ddadansoddi a gwneud penderfyniadau, bod yn dyst arbenigol yn y llys, gan weithio gydag asiantaethau eraill, gan gweithio gyda rhieni ag anghenion penodol, e.e. anawsterau dysgu, iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, cam-drin domestig, fyfforddiant TG ac achrediad Buddsoddwyr Mewn Pobl.

Adolygwyd yn ddiweddar ein trefniadau goruchwylio, adolygu a gwerthuso i sicrhau bod y cymorth gorau yn cael ei ddarparu i'n staff a bod mecanweithiau rhagorol ar waith i bod aelod o staff lunio'r ffordd y mae ein gwasanaethau'n datblygu.