Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Beth yw rôl CP?

Gellir cyflogi CP i gefnogi pobl â gwaith tŷ fel coginio, glanhau a siopa. Gellir hefyd ei gyflogi i gefnogi â gofal personol, fel golchi a gwisgo.

Mae CP yno hefyd i gefnogi'r unigolyn i wneud yr hyn sy'n bwysig iddo, fel mynd allan am bryd o fwyd neu i gaffis, mynd i'r sinema neu glybiau cymdeithasol, ei gefnogi â'i ddiddordebau fel cerdded, garddio, mynd i'r gampfa ac unrhyw weithgareddau cymdeithasol eraill.

Mae gweithio fel CP yn swydd werth chweil, gan y byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywyd person ac yn ei helpu i gyflawni ei nodau a'i dargedau personol.

Taflen Dod yn Gynorthwy-ydd Personol

  • Taflen Cynorthwy Ydd Personol (PDF 1.39 MB)