Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Swyddi Cynorthwy-ydd Personol Gwag

Gwneud cais am swydd wag

Neu i ddarganfod rhagor am ddod yn CP, neu i weld hysbysiadau swyddi penodol, gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Cefnogi Taliadau Uniongyrchol drwy ffonio 01639 686812 neu e-bostio pa-registration@npt.gov.uk a dyfynnu cyfeirnod y swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi.

Gwasanaeth Cofrestru CP
01639 686812 01639 686812 voice +441639686812

Sylwer y caiff CP ei gyflogi gan yr unigolyn drwy'r Taliad Uniongyrchol, nid gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.