Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffordd yr Harbwr

Ffordd yr Harbwr

Ffordd yr Harbwr yw'r prosiect trafnidiaeth mwyaf a gefnogir gan Raglen Gydgyfeirio CDRhE yng Nghymru ac hefyd yn hwb mawr i adfywio yng Nghastell-nedd Port Talbot. Agorwyd y ffordd yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anh. Carwyn Jones ar 8 Hydref 2013.  Mae'n darparu cyswllt 4.8km i'r M4 ar gyffordd 38, i mewn i Bort Talbot a'r dociau.

Mae'r ffordd strategol hon yn creu cyfleoedd datblygu yn ardal y glannau yn enwedig ar Lannau'r Harbwr, ardal y dociau a chanol tref Port Talbot. Bydd o fudd i gymunedau lleol, ymwelwyr a busnesau a bydd yn cefnogi ymdrechion y cyngor i ddenu buddsoddiad newydd a chyfleoedd cyflogaeth.

Harbour Way logo