Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Port Talbot Parkway

Port Talbot Parkway

Mae'r cynllun ailddatblygu gorsaf drenau Port Talbot, sy'n werth miliynau o bunnoedd, wedi cychwyn.      

Roedd yr orsaf wedi derbyn gwaith adnewyddu sylweddol yn y 1960au ac fe'i dynodwyd yn 'Parkway' yn y 1980au. Mae oddeutu hanner miliwn o deithwyr yn defnyddio'r orsaf bob blwyddyn ac mae croeso mawr i'r gwaith ailddatblygu arfaethedig.

Mae'r datblygiad yn cynnwys pont droed newydd wedi'i hamgáu, gyda lifftiau sy'n darparu mynediad heb risiau i'r platfform. Bydd swyddfa docynnau newydd a mannau aros yn ogystal â chaffi ac ardal fanwerthu a gwelliannau i wybodaeth cwsmeriaid. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys maes parcio â 200 o leoedd gyda safle parcio a theithio ar gyfer cymudwyr a chyfleusterau gwell i feicwyr, teithwyr bws a thacsis.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth