Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyflwyniad

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw'r Awdurdod Priffyrdd ar gyfer ffyrdd nad ydynt yn gefnffyrdd a thraffyrdd yn ardal y fwrdeistref.  Gwaith yr Is-adran Rheoli Datblygiad Priffyrdd yw:

  • Rhoi cyngor i'r Is-adran Gynllunio fel ymgynghorai statudol ar faterion priffyrdd.
  • Ymdrin ag agweddau ar y briffordd o ymholiadau cyn-gynllunio ar gyfer safleoedd datblygu posib.
  • Sicrhau gwelliannau i'r briffordd sy'n gysylltiedig â datblygiadau newydd.
  • Rhoi cyngor ar addasrwydd safleoedd arfaethedig i'w cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol.
  • Sicrhau bod ffyrdd yn cael eu hadeiladu i safonau gofynnol yr awdurdod fel eu bod yn addas i'w mabwysiadu.
  • Archwilio'r lluniadau ar gyfer priffordd newydd neu addasiadau i'r briffordd sy'n gysylltiedig â datblygiadau newydd.
  • Ymateb i Geisiadau Trwydded Gweithredwyr Cerbydau Nwyddau.
  • Ymateb i geisiadau masnachu ar y stryd.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yw'r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol hefyd ac fel rhan o hyn mae'r Is-adran Rheoli Datblygiad Priffyrdd yn ymdrin â a chaniatáu cyrsiau dŵr.

Justin Griffiths yw Rheolwr yr adran Rheoli Datblygiad Priffyrdd Justin Griffiths (01639 686850)

 

Cyfeiriad

Adran yr Amgylchedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Y Ceiau, Parc Ynni Baglan, Llansawel SA11 2GG.