Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Storm Christoph a Grant Cymorth Llifogydd Sgiwen

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliadau cymorth ariannol i’r rhai yr effeithiwyd arnynt gan Storm Christoph a’r llifogydd yn Sgiwen.

Mae cymorth ar gael i aelwydydd:

  • lle mae Storm Christoph neu'r llifogydd gwaith mwyngloddio Sgiwen wedi achosi difrod i tu mewn i'r cartrefi. Neu
  • sydd wedi cael eu symud gan y Cyngor, Awdurdod Glo neu wasanaeth brys eraill am fwy na 24 awr

Gall aelwydydd yr effeithiwyd arnynt wneud cais am daliad o £500 (i'r rhai sydd ag yswiriant) neu £1,000 (i'r rhai heb yswiriant).

Bydd BACS yn talu pob taliad yn uniongyrchol i'ch cyfrif banc. Gallwch uwchlwytho lluniau o'r difrod tu fewn i'ch tŷ i gynorthwyo'r cais os oes gennych chi nhw ar gael - nid yw hyn yn orfodol. Gallwch wneud cais yma:

Gwneud cais ar-lein