Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut ydw i'n gwneud yn siŵr bod fy nhŷ yn ddiogel rhag tân?

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ar 0800 169 1234 neu fynd i'w gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

Mae taflenni ar gael yn y Canolfan Gefnogi Digwyddiad i Drigolion ar sut i wneud eich cartref yn ddiogel rhag tân.

Gallwch hefyd gasglu larymau mwg a charbon monocsid am ddim yn y Ganolfan