Cyfrifiad 2021

Cwblhewch eich cyfrifiad heddiw – nid yw’n rhy hwyr

Mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn llenwi ffurflenni'r cyfrifiad, dyna pam mae'n rhaid cymryd rhan yn ôl y gyfraith.

Mae Diwrnod y Cyfrifiad wedi bod ond, peidiwch â phoeni, nid yw'n rhy hwyr i chi lenwi ffurflen y cyfrifiad.

Dim ond tua 10 munud fesul unigolyn mae'n ei gymryd i gwblhau'r cyfrifiad. Os bydd angen help arnoch, ewch i www.census.gov.uk  neu ffoniwch 0800 169 2021

Os nad ydych wedi llenwi holiadur y cyfrifiad eto, efallai y bydd swyddogion y cyfrifiad yn ymweld â'ch cartref. Maent yn gweithio yn yr un ffordd â gweithwyr post neu gwmnïau danfon bwyd. Mae pob un ohonynt wedi cael PPE a byddant yn gweithio yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Cwblhewch eich cyfrifiad heddiw yn www.cyfrifiad.gov.uk