Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pa gymorth sydd ar gael i waredu eitemau sydd wedi'u difrodi gan lifogydd?

E-bostiwch environment@npt.gov.uk i rhoi gwybod i ni pan fyddwch yn rhoi eitemau i'n tîm gwastraff eu casglu neu dynnu sylw'r criw pan fyddant ar y safle.

Gallwch hefyd ein ffonio ar 01639 686868 i rhoi gwybod i ni os oes angen casglu gwastraff arnoch. NID OES angen i chi trefnu apwyntiad.