Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut alla i wneud cais am gostau llety dros dro?

Gallwch gysylltu â thîm cyswllt cymunedol yr Awdurdod Glo i Sgiwen ar 0800 2884268 neu lenwi'r ffurflen yma https://www2.groundstability.com/skewen/ i gael gwybodaeth am ad-daliad am gostau llety a gafwyd oherwydd yr ymgiliad.

  • Ar gyfer preswylwyr Sunnyland Crescent ac eiddo gwag eraill yr effeithir arno, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys noson 28 Ionawr 2021.
  • Ar gyfer trigolion Parc Goshen, mae hyn yn cwmpasu'r cyfnod hyd at a chan gynnwys y noson pan gaiff mynediad ei adfer i Barc Goshen. Ar hyn o bryd disgwyliwn i hyn fod ddydd Gwener 5 Chwefror 2021.

Bydd yr ad-daliad hwn am gostau gwestai gyda dderbynneb neu £30 y cartref y noson os ydych wedi aros gyda theulu neu ffrindiau. Ni ellir defnyddio'r ffurflen hon i hawlio am lety tymor hir.

Os oes angen llety tymor hir arnoch oherwydd bod difrod llifogydd yn effeithio ar eich cartref, rhydym yn argymell eich bod yn siarad â'ch cwmni yswiriant i drefnu hyn.