Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaeth Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol (GCADY)

Cwrdd â'r tîm

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi'i rhannu ar draws yr ystodau oedran canlynol:

 • 0-16
 • 16-25

Mae'n cwmpasu'r Uned Partneriaeth Rhieni Disgyblion a'r Tîm Cymorth Blynyddoedd Cynnar ac mae'n cynnwys amrywiaeth o swyddogion medrus gan gynnwys:

 • Gweithiwr Cymdeithasol
 • Swyddog Datganiad
 • Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar
 • Swyddogion cyswllt y teulu
 • Gweithwyr pontio

Yr hyn a wnawn

Mae sawl swyddogaeth i'r gwasanaeth, sy'n gysylltiedig â'r prosesau a amlinellir yng Nghod Ymarfer statudol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) Cymru a Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru.​

Y rhain nhw:

 • Trefnu Asesiadau Statudol
 • Gwneud penderfyniadau mewn perthynas ag Asesiadau Statudol
 • Ystyried argymhellion a wnaed mewn Adolygiadau Blynyddol o Ddatganiadau AAA  
 • Darparu cymorth, cyngor ac arweiniad diduedd i ddisgyblion, rhieni/gofalwyr ac ysgolion mewn perthynas â systemau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
 • Darparu cymorth pontio ychwanegol i ddisgyblion ag ADY ar adegau allweddol yn eu haddysg

Sut i gysylltu â ni

 • Ffoniwch- 01639 763158