Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Adnoddau a Chysylltiadau Defnyddiol

Adnoddau

Forms for Schools

 • Ffurflen Cais y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol am ymgynghoriad ysgol (PDF 33 KB)

  m.Id: 10139
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Cais y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol am ymgynghoriad ysgol
  mSize: 33 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4018/sen_consultation_request.pdf

 • Canllawiau Asesu Statudol ar gyfer Ceisiadau Ysgol (PDF 1.91 MB)

  m.Id: 27287
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Canllawiau Asesu Statudol ar gyfer Ceisiadau Ysgol
  mSize: 1.91 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15154/statutory-assessment-guidelines-for-school-requests.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Person Centred Practices

 • Diwrod Da Diwrnod Gwael (DOC 433 KB)

  m.Id: 27302
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Diwrod Da Diwrnod Gwael
  mSize: 433 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/15169/gooddaybaddaycym.doc

 • Pwysig i, Pwysig Ar Gyfer (DOCX 32 KB)

  m.Id: 27303
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Pwysig i, Pwysig Ar Gyfer
  mSize: 32 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15170/importanttoforcym.docx

 • Taflen Wybodaeth ar Adolygiadau Blynyddol i Blant (PDF 1.41 MB)

  m.Id: 23479
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Taflen Wybodaeth ar Adolygiadau Blynyddol i Blant
  mSize: 1.41 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13519/information-leaflet-on-ars-for-children-cymraeg.pdf

 • Canllaw Paratoi ar gyfer Adolygiad Blynyddol Plant (DOCX 46 KB)

  m.Id: 27297
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Canllaw Paratoi ar gyfer Adolygiad Blynyddol Plant
  mSize: 46 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15164/preparation-guide-for-an-annual-review-children-cymraeg.docx

 • Paratoi ar gyfer Adolygiad Blynyddol Canllaw i Deuluoedd (DOCX 43 KB)

  m.Id: 27299
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Paratoi ar gyfer Adolygiad Blynyddol Canllaw i Deuluoedd
  mSize: 43 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15166/preparation-guide-for-an-annual-review-families-cymraeg.docx

 • Canllaw Paratoi ar gyfer Person Ifanc Adolygu Blynyddol (DOCX 48 KB)

  m.Id: 27300
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Canllaw Paratoi ar gyfer Person Ifanc Adolygu Blynyddol
  mSize: 48 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/15167/preparation-guide-for-an-annual-review-young-person-cymraeg.docx

 • Adolygiad Sy’n Canolbwyntio Ar Y Person - Gwybodaeth I Deuluoedd (PDF 351 KB)

  m.Id: 31908
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adolygiad Sy’n Canolbwyntio Ar Y Person - Gwybodaeth I Deuluoedd
  mSize: 351 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16923/adolygiad-sy-n-canolbwyntio-ar-y-person-gwybodaeth-i-deuluoedd.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Llawrlwytho

 • Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed yn y Cartref (PDF 5.44 MB)

  m.Id: 22765
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed yn y Cartref
  mSize: 5.44 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13267/learning-and-well-being-resources-to-help-support-vulnerable-learners-who-are-being-educated-at-home-due-to-the-covid-19-situation.pdf


Diwygio Statudol

Diwygio Statudol

 • ADY - Hawdd ei Ddeall (PDF 4.23 MB)

  m.Id: 27327
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: ADY - Hawdd ei Ddeall
  mSize: 4.23 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15182/cymraeg-aln-reform-easy-read-guide.pdf

Gwahaniaethu anabl

Cysylltiadau defnyddiol

Snap Cymru

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i rhieni, plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau, neu a allai fod ag anghenion addysgol www.snapcymru.org/

Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol (NAS)

Elusen ar gyfer pobl awtistig a'u teuluoedd www.autism.org.uk

Gwybodaeth ASD Cymru

Y safle cenedlaethol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (ASD)- www.asdinfowales.co.uk/

Cerebra

Yr elusen genedlaethol sy'n helpu plant â chyflyrau'r ymennydd a'u teuluoedd i ddarganfod bywyd gwell gyda'i gilydd www.cerebra.org.uk

RNIB

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall www.rnib.org.uk

LOOK

Ffederasiwn Cenedlaethol Teuluoedd â Phlant â Nam ar eu golwg

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg Cymru

Manylion ac asesiadau effaith gan Lywodraeth Cymru ar y gyfraith i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. https://llyw.cymru/deddf-anghenion-dysgu-ychwanegol-ar-tribiwnlys-addysg-cymru

Cod Ymarfer AAA Cymru 2002

Cod Ymarfer AAA Cymru 2002 (Yn Saesneg)

Facebook

NPT Early Years Additional Learning Needs Service

NPT Education Inclusion Service