Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adnoddau a Chysylltiadau Defnyddiol

Adnoddau

Forms for Schools

  • Ffurflen Cais y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol am ymgynghoriad ysgol (PDF 33 KB)
  • Canllawiau Asesu Statudol ar gyfer Ceisiadau Ysgol (PDF 1.91 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Person Centred Practices

  • Diwrod Da Diwrnod Gwael (DOC 433 KB)
  • Pwysig i, Pwysig Ar Gyfer (DOCX 32 KB)
  • Taflen Wybodaeth ar Adolygiadau Blynyddol i Blant (PDF 1.41 MB)
  • Canllaw Paratoi ar gyfer Adolygiad Blynyddol Plant (DOCX 46 KB)
  • Paratoi ar gyfer Adolygiad Blynyddol Canllaw i Deuluoedd (DOCX 43 KB)
  • Canllaw Paratoi ar gyfer Person Ifanc Adolygu Blynyddol (DOCX 48 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Llawrlwytho

  • Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed yn y Cartref (PDF 5.44 MB)


Diwygio Statudol

Taflen ffeithiau am anghenion dysgu ychwanegol ar (ADY) gyfer plant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr

Diwygio Statudol

  • ADY - Hawdd ei Ddeall (PDF 4.23 MB)

ADY - Cwestiynau Cyffredin

Cysylltiadau defnyddiol

Snap Cymru

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i rhieni, plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau, neu a allai fod ag anghenion addysgol www.snapcymru.org/

Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol (NAS)

Elusen ar gyfer pobl awtistig a'u teuluoedd www.autism.org.uk

Gwybodaeth ASD Cymru

Y safle cenedlaethol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig (ASD)- www.asdinfowales.co.uk/

Cerebra

Yr elusen genedlaethol sy'n helpu plant â chyflyrau'r ymennydd a'u teuluoedd i ddarganfod bywyd gwell gyda'i gilydd www.cerebra.org.uk

RNIB

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall www.rnib.org.uk

LOOK

Ffederasiwn Cenedlaethol Teuluoedd â Phlant â Nam ar eu golwg www.db2design.co.uk/look

NBCS

Cymdeithas Genedlaethol Plant y Deillion www.nbcs.org.uk

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg Cymru

Manylion ac asesiadau effaith gan Lywodraeth Cymru ar y gyfraith i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. https://llyw.cymru/deddf-anghenion-dysgu-ychwanegol-ar-tribiwnlys-addysg-cymru

Cod Ymarfer AAA Cymru 2002

Cod Ymarfer AAA Cymru 2002 (Yn Saesneg)

Facebook

NPT Early Years Additional Learning Needs Service

NPT Education Inclusion Service