Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Covid 19- Gwybodaeth ac Arweiniad i Gefnogi Teuluoedd Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Downloads

 • Canllaw i Brofedigaeth mewn Ysgolion mewn Ymateb i COVID 19 (DOCX 3.19 MB)

  m.Id: 23489
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Canllaw i Brofedigaeth mewn Ysgolion mewn Ymateb i COVID 19
  mSize: 3.19 MB
  mType: docx
  m.Url: /media/13528/a-guide-to-bereavement-in-schools-in-response-to-covid-19.docx

 • Canllaw i Brofedigaeth a Cholled i Blant (PDF 1.92 MB)

  m.Id: 23488
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Canllaw i Brofedigaeth a Cholled i Blant
  mSize: 1.92 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13527/a-guide-to-bereavement-and-loss-for-children.pdf

 • Technegau Therapi Ymddygiad Gwybyddol i Gefnogi Plant â'u Meddyliau, eu Teimladau a'u hymddygiad (PDF 4.81 MB)

  m.Id: 23487
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Technegau Therapi Ymddygiad Gwybyddol i Gefnogi Plant â'u Meddyliau, eu Teimladau a'u hymddygiad
  mSize: 4.81 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13526/20th-april-2020-cognitive-behavioural-therapy-cbt-techniques-to-support-children-with-their-thoughts-feelings-and-behaviour.pdf

 • Ymdopi â Phrofedigaeth a Cholled Yn ystod Sefyllfa Covid-19 i Oedolion (PDF 509 KB)

  m.Id: 23490
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ymdopi â Phrofedigaeth a Cholled Yn ystod Sefyllfa Covid-19 i Oedolion
  mSize: 509 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13529/coping-with-bereavement-and-loss-during-covid.pdf

 • Cymorth ac Arweiniad Covid-19 y Blynyddoedd Cynnar (PDF 3.34 MB)

  m.Id: 23491
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cymorth ac Arweiniad Covid-19 y Blynyddoedd Cynnar
  mSize: 3.34 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13530/ey-document.pdf

 • Adnoddau Dysgu Cartref i Deuluoedd (DOCX 1.01 MB)

  m.Id: 23492
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adnoddau Dysgu Cartref i Deuluoedd
  mSize: 1.01 MB
  mType: docx
  m.Url: /media/13531/home-learning-resources-for-families.docx

 • Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed Gartref (PDF 5.44 MB)

  m.Id: 23493
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed Gartref
  mSize: 5.44 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13532/learning-and-well-being-resources-to-help-support-vulnerable-learners-who-are-being-educated-at-home-due-to-the-covid-19-situation.pdf

 • Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed Gartref (DOCX 32 KB)

  m.Id: 23494
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed Gartref
  mSize: 32 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/13533/online-training-opportunities.docx

 • Cefnogi Plant â Chyflyrau Niwro-amrywiaeth, Cyngor i Rhieni a Gofalwyr (PDF 7.24 MB)

  m.Id: 23495
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cefnogi Plant â Chyflyrau Niwro-amrywiaeth, Cyngor i Rhieni a Gofalwyr
  mSize: 7.24 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/13534/supporting-children-with-neurodiverse-conditions-at-home.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete