Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Covid 19- Gwybodaeth ac Arweiniad i Gefnogi Teuluoedd Dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

Downloads

  • Canllaw i Brofedigaeth mewn Ysgolion mewn Ymateb i COVID 19 (DOCX 3.19 MB)
  • Canllaw i Brofedigaeth a Cholled i Blant (PDF 1.92 MB)
  • Technegau Therapi Ymddygiad Gwybyddol i Gefnogi Plant â'u Meddyliau, eu Teimladau a'u hymddygiad (PDF 4.81 MB)
  • Ymdopi â Phrofedigaeth a Cholled Yn ystod Sefyllfa Covid-19 i Oedolion (PDF 509 KB)
  • Cymorth ac Arweiniad Covid-19 y Blynyddoedd Cynnar (PDF 3.34 MB)
  • Adnoddau Dysgu Cartref i Deuluoedd (DOCX 1.01 MB)
  • Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed Gartref (PDF 5.44 MB)
  • Cynhwysiant CNPT Dysgwyr Sy'n Agored i Niwed Gartref (DOCX 32 KB)
  • Cefnogi Plant â Chyflyrau Niwro-amrywiaeth, Cyngor i Rhieni a Gofalwyr (PDF 7.24 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete