Ailgylchu Tecstilau

O 1 Mawrth, ni fyddwn yn casglu tecstilau mwyach o ymyl y ffordd a dylid defnyddio'ch blwch ailgylchu (â chlawr) ar gyfer papurau a chylchgronau'n unig.

Rydym wedi darganfod bod tecstilau sy'n cael eu casglu yn y ffordd hon yn mynd yn halogedig ac mae parau o esgidiau yn cael eu gwahanu, sy'n golygu na allwn eu hanfon i gael eu hailddefnyddio. 

Gallwch fynd â thecstilau i'ch canolfan ailgylchu leol o hyd neu ewch i www.npt.gov.uk/recycle i gael rhagor o wybodaeth am opsiynau ailgylchu a dulliau ailddefnyddio amgen.

Cwestiynau Cyffredin

Mae ailddefnyddio'n well nag ailgylchu - mae e' bob amser yn well ailddefnyddio pethau cyn i ni ystyried eu hailgylchu.  Yn anffodus, wrth i ni gasglu tecstilau fel rhan o'n gwasanaeth ailgylchu ymyl y ffordd, mae'r dillad yn cael eu halogi â gwastraff arall ac mae esgidiau'n cael eu gwahanu, ac o ganlyniad, ni allwn eu hanfon i gael eu hailddefnyddio.

Mae llwybrau casglu gwell ar gael - mae siopau elusen a chynlluniau ailgylchu dillad yn sicrhau nad yw tecstilau'n cael eu cymysgu â gwastraff arall, ac yn cadw parau o esgidiau gyda'i gilydd, a'r ffordd hon gall dillad ac esgidiau gael eu hailddefnyddio.

Mwy o ailgylchu - mae'r tecstilau'n mynd yn gymysg â deunyddiau eraill rydym yn eu casglu i'w hailgylchu.  Mae'r halogiad yn ei gwneud hi'n anodd i ni ailgylchu'r deunyddiau eraill er enghraifft, papur.  Os ydym yn stopio casglu dillad, gallwch leihau'r halogiad ac ailgylchu mwy.

Cadwch lygad am unrhyw ddigwyddiadau cymunedol.  Mae rhai sefydliadau cymunedol yn trefnu digwyddiadau ailgylchu dillad, lle gall sefydliadau cymunedol godi arian gyda'r dillad rydych chi'n eu rhoi.

Gallwch fynd â thecstilau o ansawdd da, gan gynnwys dillad ac esgidiau y gellir eu hailddefnyddio, i siopau elusen a banciau dillad.

Gellir mynd â thecstilau hefyd i'ch canolfan ailgylchu agosaf i'w hailddefnyddio a'u hailgylchu.

Gallwch hefyd roi eitemau o ddillad newydd neu sydd bron yn newydd, a chanddynt dagiau arnynt o hyd, i'r siop ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu Llansawel

I gael rhagor o wybodaeth am fynediad ac i drefnu slot ymweld, ewch i www.npt.gov.uk/recycle

Bydd rhai banciau dillad a banciau dillad archfarchnadoedd yn derbyn hen decstilau sydd wedi treulio neu wedi'u difrodi.

Rydym yn ymwybodol bod rhai manwerthwyr yn cynnig cynlluniau ailgylchu lle gallwch dderbyn gostyngiad yn y siop lle'r ydych yn ailgylchu'ch dillad neu esgidiau. Mae hyn yn cynnwys M&S, H&M a Schuh.

Ewch i'w gwefan am ragor o wybodaeth.