Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaeth Llyfrgell Cartref

Trosolwg

Os na allwch ddod atom ni, byddwn yn dod atoch chi

 • Ydych chi’n hoffi darllen ond yn cael anhawster i ymweld a’ch llyfrgell leol, efallai oherwydd oed, anabledd neu amgylchiadau arall?
 • Efallai eich bod yn ofalydd eich hun a methu cyrraedd y llyfrgell?
 • Efallai eich bod yn byw'n rhy bell o wasanaeth llyfrgell ac yn methu cario eitemau.

Os felly, efallai y gallwn ddod â'r gwasanaeth llyfrgell i chi, yn eich cartref eich hun.

Cael mynediad i'r gwasanaeth

Mae’r gwasanaeth llyfrgell cartref yn rhad ac am ddim. Rydym yn cefnogi pobl o bob oed sydd âg anhawster i gael mynediad i’r llyfrgell.

Darperir y gwasanaeth gan staff ymroddedig sydd wedi'u hyfforddi ac rydym yn hapus i ddelio â pherson enwebedig o'ch dewis os yw hyn yn haws i chi.

Nid ydym yn cynnal asesiadau ynglyn â’ch iechyd neu eich cyflwr meddygol, a bydd unrhyw wybodaeth personol yn hollol gyfrinachol

Gallwch gyfeirio eich hun neu ofyn i ffrind neu aelod o'r teulu neu weithiwr proffesiynol fel gweithiwr cymdeithasol eich cyfeirio. Gallwch hefyd gyfeirio rhywun arall os credwch y byddent yn elwa o'r gwasanaeth.

Gwasanaethau rydym yn eu darparu

 • Ymweliadau wedi’u trefnu am ddim (fel arfer bob 6 wythnos)
 • Dosbarthir benthyciadau llyfrgell yn uniongyrchol i’ch cartref
 • Bwcio am ddim
 • Cyfnod benthyciad hyblyg a hirach
 • Gallwch newid eich ffefrynnau unrhyw bryd.
 • Dim dirwy na thaliadau
 • Gwasanaeth Sir gyfan i holl drigolion CNPT

Eitemau ar gael

 • Dewis eang a lyfrau ffuglen a ffeithiol print cyffredin
 • Dewis eang o lyfrau ffuglen oedolion print mawr
 • Llyfrau sain- CD Tâpiau ac MP3
 • Benthyg offer sain drwy ‘BWFTBF’ (Prawf cymhwysedd)
 • Mynediad i e-lyfrau
 • Cymraeg

Ar ôl i chi ymuno

Pan fyddwch yn ymuno â’r gwasanaeth byddwn yn:

 • Cadarnhau y dyddiad ac amser amcangyfrifol o’ch dosbarthiad cyntaf
 • Esbonio sut mae’r gwasanaeth yn gweithio ac
 • Cyngor ar amlder eich ymweliadau cartref

Sut i wneud cais

Gallwch gwneud cais am y gwasanaeth ar-lein.

Fel arall, gallwch gysylltu â'r gwasanaeth gan ddefnyddio'r manylion isod

Cyfarwyddiadau i SA11 2BQ
NPT library headquarters,
Ynysmaerdy School,
Neath Road,
Briton Ferry
SA11 2BQ pref
01639 899829 01639 899829 voice +441639899829
Ymholi Gwasanaeth y Llyfrgell Gartref
Diolch
Mae’r ffurflen hon wedi ei gyflwyno

Rhoi Adborth

Rhoi Adborth
Diolch
Mae’r adborth wedi ei gyflwyno