Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Datganiad o Gyfrifon 2020-2021

Datganiad o Gyfrifon 2020-2021

 • Heddlu De Cymru - Archwilio Cyfrifon 2020-21 (PDF 278 KB)

  m.Id: 28650
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Heddlu De Cymru - Archwilio Cyfrifon 2020-21
  mSize: 278 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15752/heddlu-de-cymru-archwilio-cyfrifon-2020-21.pdf

 • Cwblhau Cyfrifon - Amlogsfa Margam 2020-2021 (PDF 113 KB)

  m.Id: 29271
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cwblhau Cyfrifon - Amlogsfa Margam 2020-2021
  mSize: 113 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16005/cwblhau-cyfrifon-amlogsfa-margam-2020-2021.pdf

 • Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020-2021 (PDF 1.07 MB)

  m.Id: 29272
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2020-2021
  mSize: 1.07 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16006/annual-governance-statement-2020-2021.pdf

 • Ffurflen Flynyddol - Amlosgfa Margam 2020-2021 (PDF 556 KB)

  m.Id: 29273
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Flynyddol - Amlosgfa Margam 2020-2021
  mSize: 556 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16007/margam-crematorium-annual-return-2020-2021.pdf

 • Datganiad Cyfrifon - 2020-2021 (PDF 1.14 MB)

  m.Id: 29274
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Datganiad Cyfrifon - 2020-2021
  mSize: 1.14 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/16008/statement-of-accounts-2020-2021.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Cwblhau Cyfrifon 

HYSBYSIR drwy hyn fel a ganlyn:

Gan gydymffurfio â’r Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio, mae’r Archwilydd Penodedig wedi ardystio bod Archwiliad Cyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 wedi ei gwblhau yn unol â Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a’r Cod Ymarfer Archwilio a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Yn unol â’r darpariaethau yn y Rheoliadau uchod, gellir gweld y Dataganiad o Gyfrifon ar wefan y cyngor, www.npt.gov.uk. Neu gellir archwilio copïau drwy apwyntiad, yn y Gyfarwyddiaeth Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Canolfan Dinesig, Port Talbot, SA13 1PJ.

Dyddiedig 30 Gorffennaf 2021

K Jones
Prif Weithredwr
Canolfan Dinesig, Port Talbot