Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

YGG Pontardawe

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen, neu cysylltwch a Chyngor Castellnedd Port Talbot ar 01639686939

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.45 yb

Llwybr 933 Ystalyfera

  • Gweithredwr: Cymru Coaches
  • Ffôn: 01792 583610
Safle Bws Amser
Gurnos Road, Ystalyfera 08.15
Graig Newydd Estate 08.20
Cilmaengwyn 08.25

Llwybr 936 Fforestgoch, Delffordd, Rhos, Cilybebyll

  • Gweithredwr: Select Services
  • Ffôn: 07967 929 054
Safle Bws Amser
Forest Goch 08.05
Plas Road 08.10
March Hywel 08.10
Delffordd Estate 08.15
Gellinudd 08.25
Graig Road - bottom bus stop 08.30

Tacsi a Gwasanaethau Bwydo

  • Cysylltwch gyda’r gweithredwr am manylion casglu os gwelwch fod yn dda.

Llwybr 929 Garth Road, Rhydyfro, Trebanos

  • Gweithredwr: A&M Taxis and Minibus
  • Ffôn: 01792 860222

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.