Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Safleoedd Ymgeisiol

I ddilyn hynt y Cynllun Datblygu Lleol, ewch i’n tudalen YMGYNGHORI 

Mae'r ymgynghoriad ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol bellach wedi cau!

Yng ngwanwyn 2022 fe wnaethon ni wahodd datblygwyr, tirfeddianwyr a'r cyhoedd i gynnig safleoedd ar gyfer datblygiadau newydd, ailddatblygu neu ddiogelu yn y CDLl Amnewid.

Yr enw ar y safleoedd hyn yw 'safleoedd ymgeisiol'. Cyfrannodd yr holl safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd at y 'Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol', a fu'n destun ymgynghori rhwng 21 Gorffennaf a 22 Medi 2022 ac sydd isod / i'w gweld yma.  

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol (CSY)

Downloads

 • Cynnwys ac Adran 1 - Rhagymadrodd (PDF 695 KB)

  m.Id: 33691
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cynnwys ac Adran 1 - Rhagymadrodd
  mSize: 695 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17874/toc-and-section-1-introduction.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau A-B) (PDF 26.15 MB)

  m.Id: 33697
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau A-B)
  mSize: 26.15 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17880/section-2-neath-wards-a-b.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau C-D) (PDF 33.24 MB)

  m.Id: 33698
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau C-D)
  mSize: 33.24 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17881/section-2-neath-wards-c-d.pdf

 • Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau N-T) (PDF 40.19 MB)

  m.Id: 33699
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 2 - Castell-nedd (Wardiau N-T)
  mSize: 40.19 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17882/section-2-neath-wards-n-t.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Aberafan a Baglan) (PDF 29.72 MB)

  m.Id: 33700
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Aberafan a Baglan)
  mSize: 29.72 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17883/section-3-port-talbot-aberavon-and-baglan-wards.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Bryn a Chwmafan) (PDF 26.26 MB)

  m.Id: 33701
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Bryn a Chwmafan)
  mSize: 26.26 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17884/section-3-port-talbot-bryn-cwmavon-ward.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 1 (PDF 20.23 MB)

  m.Id: 33706
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 1
  mSize: 20.23 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17889/pages-from-section-3-port-talbot-margam-ward.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 2 (PDF 30.05 MB)

  m.Id: 33707
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Ward Margam) - rhan 2
  mSize: 30.05 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17890/pages-from-section-3-port-talbot-margam-ward-2.pdf

 • Adran 3 - Port Talbot (Wardiau P-T) (PDF 31.92 MB)

  m.Id: 33702
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 3 - Port Talbot (Wardiau P-T)
  mSize: 31.92 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17885/section-3-port-talbot-p-to-t-wards.pdf

 • Adran 4 - Pontardawe (Wardiau Alltwen a Pontardawe) (PDF 27.75 MB)

  m.Id: 33705
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 4 - Pontardawe (Wardiau Alltwen a Pontardawe)
  mSize: 27.75 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17888/section-4-pontardawe-alltwen-and-pontardawe-wards.pdf

 • Adran 4 - Pontardawe (Ward Rhos) (PDF 23.13 MB)

  m.Id: 33704
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 4 - Pontardawe (Ward Rhos)
  mSize: 23.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17887/section-4-pontardawe-rhos-ward.pdf

 • Adran 5 - Cwm Afan (PDF 16.13 MB)

  m.Id: 33696
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 5 - Cwm Afan
  mSize: 16.13 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17879/section-5-afan-valley.pdf

 • Adran 6 - Cwm Aman (PDF 28.15 MB)

  m.Id: 33695
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 6 - Cwm Aman
  mSize: 28.15 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17878/section-6-amman-valley.pdf

 • Adran 7 - Cwm Dulais (PDF 41.22 MB)

  m.Id: 33692
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 7 - Cwm Dulais
  mSize: 41.22 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17899/section-7-dulais-valley.pdf

 • Adran 8 - Cwm Nedd (PDF 41.32 MB)

  m.Id: 33693
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 8 - Cwm Nedd
  mSize: 41.32 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17876/section-8-neath-valley.pdf

 • Adran 9 - Cwm Abertawe (PDF 33.14 MB)

  m.Id: 33694
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adran 9 - Cwm Abertawe
  mSize: 33.14 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17877/section-9-swansea-valley.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete
Nid yw cyflwyno safle ymgeisiol yn gwarantu y bydd yn symud ymlaen i gynigion polisi’r Cynllun Datblygu Lleol yn y dyfodol. Hefyd nid yw’n gais cynllunio.

Beth fydd yn digwydd nesaf? 

Bydd yr holl safleoedd yn cael eu hasesu yn erbyn Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol (gweler y ddolen isod / i'w gweld yma) a'u hidlo'n unol â'r canllawiau. Defnyddir sylwadau o'r ymgynghoriad anffurfiol ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol i lywio Cyfnod 2 o'r Asesiad manwl o'r Safleoedd Ymgeisiol a thrafodaethau

Y Model Hyfywedd Datblygu (DVM)

Mae’r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau eraill yn rhanbarthau Canolbarth a De-orllewin Cymru, ochr yn ochr â’r ymgynghorwyr datblygu a chynllunio tref Burrows-Hutchinson Ltd., i lunio offeryn asesu DVM. Mae’r DVM a grëwyd yn fodel cynhwysfawr, hwylus y gall pobl sy’n cynnig safleoedd a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ei ddefnyddio i asesu hyfywedd ariannol cynnig i ddatblygu.

Offeryn arfarnu ‘safle-benodol’ yw’r DVM a luniwyd i weithio gyda rhaglen Microsoft Excel ar gyfer Office 365, ar system Microsoft Windows. Bydd pob copi o’r model a ddarperir gan y Cyngor wedi’i ‘gloi’ er mwyn ymwneud â safle datblygu penodol. Fodd bynnag, mae modd defnyddio’r un copi o’r model i asesu mwy nag un senario arfaethedig ar gyfer datblygu’r safle penodol dan sylw.

Bydd ymgeiswyr sy’n defnyddio Gwasanaeth Swyddog Prisio’r Cyngor yn cael copi o’r DVM ar ôl talu’r ffioedd canlynol yn llawn:

Y Math o Gynllun Ffi
3 i 10 o unedau preswyl £195
10 i 50 o unedau preswyl £345
51 i 100 o unedau preswyl £495
101+ o unedau preswyl £ trwy gytundeb yn dibynnu ar faint/gymhlethdod y datblygiad
Datblygiad manwerthu/masnachol/diwydiannol £ trwy gytundeb yn dibynnu ar faint/gymhlethdod y datblygiad

Bydd ymgeiswyr a fydd yn cyflwyno’u harfarniadau hyfywedd yn uniongyrchol i’r Swyddfa Brisio yn gorfod talu £50 am gopi o’r DVM cyn iddo gael ei ryddhau, tuag at gostau gweinyddu a phrosesu’r model.

Bydd pob copi o’r DVM yn cynnwys “Canllaw Cyflym” ac ymgorfforwyd “Nodiadau Cymorth” hefyd yn y model. Bydd y Cyngor hefyd yn darparu ‘Canllaw Defnyddwyr DVM’ manwl i’r rhai sydd wedi prynu’r model. Cynhyrchwyd cyfres o fideos ‘sut i ...’ hefyd:

 1. Cyflwyniad i’r DVM Cynllunio
 2. Trosolwg ar Resi
 3. Elfennau Resi
 4. Costau
 5. Arfarniad a Llif Arian