Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Adneuo

Nid yw'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd wedi cyrraedd y cam hwn eto.

Bydd y Cynllun Adneuo yn:

  • nodi strategaeth, gweledigaeth, polisïau strategol a phenodol
  • nodi dyraniadau datblygu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys tai a chyflogaeth
  • nodi meysydd lle mae polisïau'n ceisio diogelu a gwella rhannau o'r Sir rhag datblygiad amhriodol
  • cynnwys fframwaith monitro