Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Archwiliad ac Adroddiad yr Arolygydd

Nid yw’r CDLlA wedi cyrraedd y cyfnod hwn eto.

Bydd yr Arolygiaeth Gynllunio (ar ran Llywodraeth Cymru) yn archwilio’r cynllun adnau. Bydd yr Arolygydd yn ystyried y sylwadau a gyflwynwyd ac adroddiad terfynol yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI).

Nod yr archwiliad yw sicrhau bod y cynllun yn “gadarn”, a bod barn pawb a gyflwynodd sylwadau wedi cael ei hystyried. Mae tri chategori o brofion “cadernid”: gweithdrefnol, cysondeb a chydlyniad/effeithiolrwydd.

Rhan o’r broses archwilio yw Archwiliad Cyhoeddus (EIP), lle mae gan bawb a gyflwynodd sylwadau hawl i ymddangos a chael eu clywed mewn gwrandawiadau.

Yn dilyn yr Archwiliad, bydd yr Arolygydd yn paratoi adroddiad. Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud i’r cynllun, gan esbonio pam mae angen amdanynt. Mae cynnwys yr adroddiad ac argymhellion yr Arolygydd yn rhwymol i’r Cyngor.