Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Mabwysiadu

Nid yw'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd wedi cyrraedd y cam hwn eto. 

Mae'n ofynnol i'r Cyngor fabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol Newydd terfynol o fewn wyth wythnos ar ôl derbyn adroddiad yr Arolygydd