Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

YG Bro Dur

Mae’r amserau a ddangosir yn frasgywir a gall newid as fyr rybudd. Cynghorir i deithwyr fod yn yr arhosfan cyn yr amser a cyhoeddir.

Fydd y bws yn arsylwi bob arosfan bws ar hyd y llwybr.

Am wybodaeth pellach ffoniwch y cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar y rhif a ddangosir ar yr amserlen, neu cysylltwch a Chyngor Castellnedd Port Talbot ar 01639686939

Cyrraedd yr Ysgol oddeutu 8.35 yb

Llwybr Bro Dur 1 Sgiwen

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Tesco 07:48
Opposite Cwrt Clwydi 07:50
New Road, Colliers Arms 07:53
Tafarn Bowens Arms 08:00
Christopher Road 08:03
Wern Road 08:04
Pen yr Alley 08:05
Jersey Marine 08:15

Llwybr Bro Dur 2 Ynysygerwen, Aberdulais, Bryncoch

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Ynysygerwen Cricket Club 07:45
Aberdualais Forest Hill 07:47
New Rd Cilfrew 07:50
Main Rd Cadoxton 07:55
Penywern Hill 07:57
Ysgol Blaenhonddan School 07:59
Main Rd, Bryncoch 08:01
Bus stop after Burger King 08:08
Banana Island 08:10

Llwybr Bro Dur 3 Neath, Briton Ferry 

Safle Bws Amser
London Road 08:17
Briton Ferry Road 08:22
Pant yr Heol 08:23
Crown Inn 08:24

Llwybr Bro Dur 3A Tonna/Neath

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502 
Safle Bws Amser
Tonna Hospital 08:05
Civic Centre 08:15

Llwybr Bro Dur 4 Cimla, Tonmawr

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Cimla Road (Bottom) 07:38
Cimla Court 07:43
Cefn Saeson school 07:47
Tonmawr Turning Circle 07:55
Opposite Miners, Pontrhydyfen 08:00
Maes y Bettws 08:02

Llwybr Bro Dur 4A Cwmafan

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Afan Terrace 08:06
Cwmclais Road 08:11
Brynna Road 08:13
Heol Mabon 08:15
Heol Tewgoed 08:16
Heol Camlas 08:17
Tabernacle Terrace 08:19

Llwybr Bro Dur 5 Margam Village, Margam, Goytre

 • Gweithredwr: DJ Thomas
 • Ffôn: 01639 635502
Safle Bws Amser
Bryngurnos Street, Bryn 07:45
Goytre 08:00
Margam Village Roundabout 08:11
Tollgate Road 08:20
Landore Avenue 08:21

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn defnyddio Teledu Cylch Cyfyng ar fysiau Ysgol.

Defnyddir camerau ar amrywiaeth o lwybrau drwy’r Sir. Ni chedwir yr hyn sy’n cael ei recordio oni bai y derbynnir gwybodaeth am ddigwyddiad; yn yr achos hwnnw gellir defnyddio’r hyn sydd wedi cael ei recordio fel tystiolaeth. A wnewch chi sicrhau bod teithwyr yn gwybod am y fenter hon ac yn deall y bydd unrhyw gamymddygiad yn cael ei drin mewn modd difrifol iawn.