Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyflwyniad i NPTCBC

Mae gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot Gynllun Corfforaethol o’r enw ‘'Llunio CNPT'. Mae'n nodi'r hyn yr ydym yn mynd i'w wneud i helpu'r fwrdeistref sirol i ddod yn lle gwell i bobl fyw, dysgu a gweithio a magu eu teuluoedd. Man lle mae gan bawb gyfle cyfartal i ddod ymlaen mewn bywyd.

I gael rhagor o wybodaeth am Llunio CNPT a'r gwaith rhydym yn ei wneud i'n helpu i wella llesiant ein trigolion a'n cymunedau, ewch i dudalen we Llunio CNPT.

Ym mis Mai 2022, bydd gan CBSCNPT 60 o Gynghorwyr sy'n cynrychioli 34 o adrannau etholiadol (a elwir hefyd yn wardiau) ar draws Castell-nedd Port Talbot. Maent yn gwneud penderfyniadau ar sut mae'r Cyngor yn cael ei rhedeg a sut i wella gwasanaethau lleol ar rhan pobl leol. Mae'r ffordd y mae Cynghorwyr yn gwneud penderfyniadau yn cael ei llywio gan syniadau'r pleidiau gwleidyddol y maent yn eu cynrychioli.

Er bod Cynghorwyr a Swyddogion yn ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus, mae gwahaniaethau yn eu rolau – mae Cynghorwyr yn gyfrifol am yr etholwyr, tra bod Swyddogion yn gyfrifol i'r Prif Weithredwr fel Pennaeth y Gwasanaeth Cyflogedig; Prif Weithredwr CBSCNPT yw Karen Jones.

Mae protocolau sy'n llywodraethu perthnasoedd Cynghorwyr-Swyddogion ac ar gyfer delio ag Aelodau Seneddol ac Aelodau'r Senedd.  Mae yna hefyd Godau Ymddygiad ar wahân ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion. Darperir hyfforddiant llawn ar hyn gan Swyddog Monitro'r Cyngor.

Mae gan y Cyngor Gyfansoddiad hefyd sy'n nodi sut mae'r Cyngor yn gweithredu. Mae rhai o'r prosesau hyn yn ofynnol yn ôl y gyfraith ac mae eraill yn fater i'r Cyngor eu dewis.