Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cymorth Gwasanaethau Democrataidd

Mae ystod o gymorth ar gael i bob Cynghorydd gan y Tîm Gwasanaethau Democrataidd o’i swyddfa ar y llawr cyntaf yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot.

Mae’r cymorth a ddarperir i’r Cynghorwyr yn cael ei adolygu’n barhaus ac mae’r Tîm bob amser yn barod i drafod gofynion personol gyda phob Aelod Etholedig unigol.

Bob blwyddyn, bydd y Tîm yn cynnal arolwg i weld pa mor dda mae’r gwasanaeth yn bodloni anghenion ein Cynghorwyr a byddwn ni a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn cytuno ar y meysydd gwasanaeth y byddwn yn eu datblygu yn y flwyddyn sydd i ddod.

  • Craig Griffiths – Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd
  • Stacy Curran – Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd
  • Jayne Woodman-Ralph – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
  • Tammie Davies – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
  • Nicola Headon – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
  • Naidine Jones – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
  • Charlotte Davies – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
  • Chloe Plowman – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd
  • Alison Thomas – Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

I gysylltu â’r Gwasanaethau Democrataidd gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau a all fod gennych, anfonwch neges e-bost i’r cyfeiriad democratic.services@npt.gov.uk