Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Mesurau

  Ffi (£) Ychwanegir TAW

1.   Mesurau llinol   

  • nad ydynt yn fwy na 3m fesul graddfa

 

11.69  

Oes - oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur
(Gofynion CEE) 1988

2.  Mesurau cyfeintiau heb raniadau
(dim mwy nag un litr)

9.23 Oes - oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur
(Gofynion CEE) 1988
3.   Cubic ballast measures 
       (other than brim measures)
206.68    Oes - oni bai y daw o dan Reoliadau Offer Mesur
(Gofynion CEE) 1988

4.   Mesurau cyfeintiau hylif ar gyfer gwneud a

gwirio pecynnau cyfaint cyfartalog  

32.67 + TAW

5. Templedi

  • fesul graddfa - yr eitem gyntaf
  • yr ail eitem ac eitemau ar ôl hynny


 
56.80
21.49

 

+ TAW

+ TAW