Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut mae ecosystemau glaswelltir yn gweithredu

Mae glaswelltir blodau gwyllt o ansawdd uchel (h.y. lle ceir cryn amrywiaeth o rywogaethau) yn bodoli yn naturiol mewn pridd prin ei faethynnau, lle mae’r dull rheoli yn sicrhau nad yw’r maethynnau yn y pridd yn caniatáu i blanhigion mwy cystadleuol, fel danadl a gweiriau, drechu planhigion eraill. Mae union natur y glaswelltiroedd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys y math o bridd a’i gynhwysiad dŵr. Yn CNPT, mae gennym nifer o wahanol gynefinoedd glaswelltir, sy’n cynnwys glaswelltir niwtral, glaswelltir corsiog a glaswelltir asidig.

Mae gofyn rheoli glaswelltiroedd blodau gwyllt, yn draddodiadol trwy dorri neu bori, rhag iddynt dyfu’n fras (yn gyforiog o faethynnau) a throi’n goetir yn y pen draw.

Er mwyn sicrhau amrywiaeth mawr o rywogaethau ar laswelltir blodau gwyllt, mae angen i’r torion gael eu clirio ar ôl torri er mwyn cadw lefel maethynnau’r pridd yn isel ac mae angen gadael i’r glaswelltir flodeuo am y tymor blodeuo cyfan nes bod y broses hadu wedi’i chwblhau, rhwng Ebrill ac Awst fel rheol. Mae modd pentyrru’r torion yn domenni compost i greu cynefin ar gyfer rhywogaethau fel neidr y gwair, eu defnyddio i greu gwair, neu eu cludo i safle ailgylchu gwastraff gwyrdd.