Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Y Manteision

Costau

Rydym yn gobeithio y bydd y dull gweithredu hwn, gydag amser, yn rhyddhau mwy o adnoddau i roi sylw i anghenion eraill o ran gofal stryd, fel sbwriel, tipio anghyfreithlon a glanhau arwyddion, ond mae’n bosib y bydd angen gwario i ddechrau, er enghraifft, ar waredu gwastraff gwyrdd a phrynu peiriannau am y tro cyntaf. Prynwyd un peiriant torri a chasglu yn barod trwy Gronfa Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru. Gallai’r dull hwn hefyd arwain at fanteision cudd yn sgîl ailgyfeirio ein timau mewnol at dasgau gofal stryd eraill fel codi sbwriel. Bydd y gofynion o ran adnoddau ariannol a’r gweithlu yn cael eu monitro a’u hadolygu’n barhaus wrth i’r cynllun fynd yn ei flaen. Os bydd yn arwain at arbedion yn y pen draw, gorau oll.

Amgylchedd gwell

Wrth i’r maethynnau pridd leihau mewn ecosystem glaswelltir, bydd nifer y rhywogaethau o blanhigion sy’n gallu goroesi yn cynyddu a bydd amlygrwydd gweiriau bras yn lleihau. Bydd hyn yn darparu amgylcheddau mwy amrywiol ar gyfer bywyd gwyllt ar leiniau ymyl ffordd ac yn ychwanegu at fioamrywiaeth yr ardal.

Gellir gweld hynny ar waith eisoes yn ardal CNPT ar Ffordd yr Harbwr a Ffordd Fabian, lle bu’r dull rheoli hwn ar waith ers rhai blynyddoedd o dan y Cynllun Safleoedd Cadwraeth. Mae’r darnau ffyrdd hyn yn ddeniadol i ddefnyddwyr ffyrdd ac i beilliwyr fel ei gilydd. Yn wir, mae’n debygol hefyd eu bod yn cefnogi poblogaethau o’r Gardwenynen Feinlais, sydd mewn perygl, y ceir hyd iddi yn ardaloedd arfordirol y sir.