Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Offerynnau Pwyso

  Tâl (£) Yn amodol ar TAW
1. Heb fod yn CE
  • Heb fod dros 1 dunnell
  • Dros 1 tunnel I 10 tunnel (2240 pwys-22400 pwys)
  • Dros 10 tunnel


 74.19
120.18             
251.00

 

Ydi - oni bai dan Offerynnau Mesur
(Gofynion CEE) Rheoliadau 1988

2. NAWI
  • Heb fod dros 1 dunnell
  • Dros 1 tunnel I 10 tunnel;
    (2240 pwys-22400 pwys)
  • Dros 10 tunnel

 
123.50
191.12
418.38+ taw

3. Pont Bywso Cyhoeddus Ardystiad

£93.86ph

Dim Taw

Nodiadau:

Wrth brofi offerynnau gan cynnwys arddangosfeydd anghysbell neu cyfleusterau argraffu, a ble mae cwblhau'r prawf yn gofyn am ail berson neu ail gyfres o brofion gan yr un person, gall ffi ychwanegol cael ei godi ar sail y ffi sylfaenol a roddwyd uchod yn ogystal â 50% gordal.

Wrth gyflenwi offer arbenigol (gan gynnwys ond heb ei gyfyngu I pont bwyso uned brawf, fan a phrofi pwysau, ac ati) Gall ffi ychwanegol cael ei godi bob awr, bob dydd neu bob apwyntiad yn ôl yr amgylchiadau.