Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Monitro

Byddwn yn monitro’r ardaloedd hyn o safbwynt buddion bioamrywiaeth yn unol â’r fethodoleg safonol. Bydd y gofynion o ran adnoddau ariannol a staff hefyd yn cael eu monitro a’u hadolygu’n barhaus. Canlyniadau’r holl waith monitro fydd yn llywio sut mae’r cynllun yn datblygu ac yn cael ei weithredu.