Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pam mynd i’r drafferth o newid y dull rheoli, on’d yw pethau’n iawn fel maen nhw?

Yn anffodus, nid yw glaswellt byr o fudd neu nemor ddim budd i natur. Mae peillwyr mewn trafferthion ledled y Deyrnas Unedig oherwydd pwysau fel defnyddio plaleiddiaid a cholli cynefinoedd. Er enghraifft, ers diwedd y rhyfel, mae 97% o ddolydd blodau gwyllt wedi’u colli yn y Deyrnas Unedig, sy’n ystadegyn arswydus. Rydym yn dibynnu ar bryfed peillio ar gyfer ein cadwyn cyflenwi bwyd ac mae angen i ni ddarparu cartrefi a mannau bwydo ar eu cyfer er mwyn sicrhau eu bod yn goroesi.

Mae’r Cyngor yn rheoli cryn dipyn o dir ar leiniau ymyl ffordd trwy dorri’r glaswellt ac mae cyfle pwysig i wella bioamrywiaeth a darparu cartrefi i’r peillwyr hyn yn y sir trwy newid y dull rheoli yn rhai o’r ardaloedd hyn.

Mae’n bwysig cyfrannu at daclo argyfwng natur a’r hinsawdd trwy wella natur ar dir cyhoeddus lle gallwn ni. Mae gan y cyngor ddyletswydd hefyd i ddiogelu, cadw a gwella ein hamgylchedd naturiol o dan delerau’r Cynllun Corfforaethol, y Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth, Cynllun Gweithredu Adfer Natur CNPT a Chynllun Gweithredu Pryfed Peillio Cymru.

Bydd gwella amrediad a chyflwr glaswelltir blodau gwyllt o fudd hefyd i lesiant cymunedau, gan fod gwaith ymchwil wedi profi bod cyswllt agos â natur yn gwella iechyd meddwl a llesiant.

Figure 10 Common Blue Butterfly

Ffigur 10 Glesyn Cyffredin