Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Oes rhaid i chi dorri a chasglu?

Mae casglu torion yn gostwng lefelau maethynnau ac yn atal gorchudd trwchus rhag ffurfio. Mae hyn yn caniatáu i hadau blodau gwyllt egino ac yn atal rhywogaethau cryf, cystadleuol rhag cael y lle blaenaf. Gydag amser, bydd clirio’r torion yn golygu bod lleiniau ymyl ffordd yn haws eu rheoli gan fod lefelau maethynnau is yn golygu bod rhywogaethau o flodau sy’n tyfu’n arafach yn dechrau tyfu yn lle glaswellt toreithiog.