Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ai dim ond ffordd o dorri costau yw hyn?

Ddim o gwbl. Er y gallai’r dull gweithredu hwn arwain at arbedion cost i Gyngor CNPT yn y pen draw, dylai lleihau amlder y gwaith torri sy’n ofynnol ganiatáu i ni ganolbwyntio rhagor o adnoddau ar anghenion eraill o ran gofal stryd, fel codi sbwriel a glanhau arwyddion. Yn y tymor byr, er y gallem weld llai o dorri glaswellt mewn ardaloedd penodol ar adegau penodol o’r flwyddyn, bydd costau o hyd, yn gysylltiedig â chodi’r torion, cynnal a chadw’r peiriannau, a chlirio’r torion o’r safle mewn rhai achosion. Ni fydd y cyngor yn arbed arian ar unwaith yn sgîl y cynllun.