Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

A fydd ardaloedd yn edrych yn anniben?

Mae natur, yn ei hanfod, yn anniben! Bydd hi’n anoddach i rai ddod i arfer â gweld ardaloedd yn cael llonydd i dyfu. Fodd bynnag, credwn y dylem fod yn gwneud popeth a allwn i helpu peillwyr a’n nod fydd ‘torri ymylon’ mewn rhai ardaloedd, lle bydd ymylon llwybrau a ffyrdd yn cael eu torri i’w cadw’n daclus.

Ffigur 11 Torri ymylon

Ffigur 11 torri ymylon