Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ydw i’n cael plannu hadau blodau gwyllt yn fy nghymuned?

Am y rhesymau a ddisgrifiwyd yn Adran 5 o’r ddogfen hon, rydym yn ffafrio newid dull rheoli yn hytrach na gor-hau neu blannu lle bydd modd, er mwyn annog y gronfa o hadau brodorol i ffynnu heb gyflwyno rhywogaethau estron neu rywogaethau nad ydynt yn digwydd yn naturiol yn yr ardal.

Os na fydd arwydd bod yr amrywiaeth o flodau gwyllt yn cynyddu, ar ôl tair blynedd o waith rheoli trwy dorri a chasglu, gallem ystyried helpu blodau gwyllt i sefydlu trwy ddefnyddio planhigion plwg, gwair gwyrdd neu hadau o ffynonellau lleol. Cysylltwch â’r Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt i gael gwybodaeth am hyn neu i fynegi diddordeb mewn helpu gyda’r gwaith hwn os bydd gofyn.