Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyfarpar Pwyso a Mesur

Cyfarpar Pwyso a Mesur Arbennig

Gall awdurdod lleol gyfrifo'r taliadau ar gyfer archwilio, profi, ardystio, stampio, awdurdodi neu adrodd ar gyfarpar pwyso a mesur arbennig yn unigol ar sail ffigur £93.86 fesul swyddog/awr yn y lleoliad lle darperir y gwasanaeth. Mae'r fath gyfarpar, yn benodol y rhai sydd wedi'u heithrio o'r taliadau fel y nodir dan y penawdau Pwysau a Tystysgrif Gwallau, yn cynnwys:

  1. Peiriannau pwyso awtomatig neu gyfansymio;
  2. Cyfarpar wedi'i ddylunio i bwyso llwythi wrth symud;
  3. Cyfarpar mesur tanwydd swmpus sy'n cael ei brofi ar ôl digwyddiad Rheoliad 65 neu 66;
  4. Cyfarpar pwyso neu fesur wedi'i brofi trwy samplu ystadegol;
  5. Pennu cromliniau graddnodi o dempledi;
  6. Templedi wedi'u graddnodi mewn milimetrau;
  7. Gwasanaethau profi neu eraill yn unol â rhwymedigaeth gymunedol ac eithrio gwirio cychwynnol neu rannol CE.