Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Grwpiau Rhieni a Phlant Bach

Amgylchedd llawn hwyl ac ysgogol ar gyfer plant cyn oed ysgol a'u gofalwyr yn y gymuned leol. Cyfle i rieni, gofalwyr a theidiau a neiniau gymysgu ag eraill, wrth i'w plant wneud ffrindiau a phrofi amrywiaeth o weithgareddau, megis crefftau, canu a
rhigwm a gweithgareddau corfforol.

Bydd y sesiwn yn para am 2 awr fel arfer, mae'r rhieni'n aros gyda'r plant felly nid oes angen cofrestru gydag AGGCC.