Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cwrdd â Thîm CPT

Gyda ni, gallwch chi

Mae pob un yn Nhîm CPT yn gwneud ei gyfraniad unigryw a gwerthfawr ei hun i’n gwaith.

Dysgwch ragor oddi wrthyn nhw am sut beth yw gweithio gyda’n gilydd i helpu ein preswylwyr i fyw bywydau bodlon mewn lle mae pawb ohonom yn falch ohono.

Karen Jones Prif Weithredwr
Joshua Ralph
Anthony Boyle
Bec Parker
Jacqueline Davies
Shelby Martone
Steffan Newton
Michael Wynne
Nita Sparkes
Paula Deeble
Lloyd Harris
Lucas Williams
Melissa Pugh
Claire Rowlands
Jamie Fenaroli
Lauren Jones
James Davies
Nune Alexanyan
Cynorthwywyr Addysgu

Dod o hyd i swydd