Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyflwyniad

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ystyried yr holl sylwadau, canmoliaethau a chwynion a dderbynnir fel ffynhonnell wybodaeth amhrisiadwy am y gwasanaethau rydym yn eu darparu.
Ein nodau yw:

  • ei gwneud yn hawdd cyflwyno cwyn os nad yw gwasanaeth wedi bod yn ddigon da
  • setlo cwynion er boddhad y cyhoedd lle bynnag y bo'n rhesymol bosib ac esbonio'n llawn y rhesymau dros y sefyllfa lle nad yw'n bosib
  • dysgu o sylwadau, canmoliaethau a chwynion i helpu i nodi gwelliannau a darparu gwell arfer wrth ddarparu gwasanaethau; a
  • defnyddio sylwadau, canmoliaethau a gwybodaeth am gwynion i fonitro effeithiolrwydd polisïau cydraddoldeb y cyngor.