Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cwynion


Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i ymdrin ag unrhyw bryderon neu gwynion am ein gwasanaethau yn effeithiol. Yn y polisi hwn, mae'r term "cwyn" yn cyfeirio at bryder neu gŵyn.

Rydym yn ceisio egluro unrhyw faterion y gallech fod yn ansicr amdanynt. Os yw'n bosib, byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau rydym wedi'u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl iddo ac rydym wedi methu i'w ddarparu. Os gwnaethom rywbeth yn anghywir, byddwn yn ymddiheuro a lle y bo'n bosib, yn ceisio gwneud yn iawn am hyn.

Rydym yn ymdrechu i ddysgu o'n camgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei derbyn drwy gwynion i wella'n gwasanaethau.