Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut i gwyno

Gallwch wneud cwyn mewn un rhyw un o'r ffyrdd canlynol:

 • Gwefan: www.npt.gov.uk/1454
 • E-bost: contactus@npt.gov.uk
 • Ysgrifennwch lythyr i ni a'i bostio at
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot Canolfan Ddinesig
  Port Talbot
  SA12 1PJ 
 • Ffôn: 01639 686868 - gofynnwch am gael eich trosglwyddo i'r gwasanaeth y mae eich cwyn yn ymwneud ag ef
 • Gofyn am gopi o'n ffurflen gwynion gan y person rydych chi eisoes yn ymdrin â nhw. Rhowch wybod iddynt eich bod am i ni ymdrin â'ch cwyn yn ffurfiol.

Gallwch wneud cwyn ym mha fformat (print bras, Braille, ar dâp neu ddisg) neu iaith bynnag yr hoffech.

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymdrin â gohebiaeth Gymraeg a Saesneg i’r un safonau ac amserlenni.

Bydd ffurflenni cwynion ar gael yn holl swyddfeydd cyhoeddus Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae copïau o'r Polisi Sylwadau, Canmoliaethau a Chwynion a ffurflenni ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg a gallwn hefyd eu darparu mewn ieithoedd eraill. Mae fformatau megis sain, Braille neu brint bras ar gael hefyd os bydd angen.