Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Mdrin â'ch cwyn (Cam 2)

Byddwn yn ymateb i chi yn yr un ffordd ag yr ydych wedi cyfathrebu â ni (e.e. os ydych wedi gwneud cwyn drwy anfon e-bost atom yn Gymraeg, byddwn yn ymateb drwy anfon e-bost yn Gymraeg) oni bai eich bod yn rhoi gwybod i ni bod gennych ofynion penodol.

Byddwn yn gofyn i chi sut yr hoffech i ni gyfathrebu â chi ac yn penderfynu a oes gennych unrhyw ofynion penodol - er enghraifft, os oes angen dogfennau arnoch mewn print bras.

Byddwn yn ymdrin â'ch cwyn mewn ffordd agored a gonest a byddwn yn sicrhau nad yw eich ymwneud â ni yn y dyfodol yn dioddef oherwydd eich bod wedi cwyno.

Fel arfer, byddwn yn gallu ymchwilio i'ch cwyn os ydych wedi ein hysbysu amdani o fewn 6 mis yn unig. Y rheswm dros hyn yw ei fod yn well ymchwilio i gŵyn pan fo'r materion yn ffres ym meddyliau pawb.
Mewn amgylchiadau eithriadol, efallai y byddwn yn ymchwilio i gwynion sy'n dod i'n sylw yn hwyrach na hyn. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi roi gwybod i ni pam nad ydych wedi dod â'r cwyn i'n sylw yn gynt, a bydd angen digon o wybodaeth arnom am y mater i'n galluogi i'w ystyried yn iawn.
Os ydych yn gwneud cwyn ar ran rhywun arall, bydd angen ei ganiatâd arnom i chi weithredu ar ei ran. Gellir gwneud hyn drwy gwblhau'r adran 'Caniatâd i Gynrychiolydd Gofnodi Cwyn' sy'n rhan o'r ffurflen Sylwadau, Canmoliaethau a Chwynion.