Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth os oes mwy nag un corff yn ymdrin â'r gŵyn?

Os yw eich cwyn yn ymwneud â mwy nag un corff (e.e. cymdeithas dai a'r cyngor ynghylch niwsans sŵn) byddwn yn gweithio gyda nhw i benderfynu pwy dylai arwain eich cwyn ac yn rhoi enw'r person hwnnw i chi.

Os yw'r cwyn yn ymwneud â chorff sy'n gweithio ar ein rhan (e.e. cwmni sydd wedi'i gontractio gan y cyngor), efallai yr hoffech godi'r mater yn anffurfiol gyda nhw yn gyntaf. Fodd bynnag, os hoffech gwyno'n ffurfiol, byddwn yn ymchwilio i hyn ein hunain ac yn ymateb i chi.