Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dysgu Gwersi

Rydym yn cymryd ein cwynion o ddifrif ac yn ceisio dysgu o unrhyw gamgymeriadau rydym wedi'u gwneud. Mae ein Tîm Rheoli Corfforaethol a'r Cabinet/Byrddau'r Cabinet yn ystyried crynodeb o'r holl gwynion yn chwarterol, yn ogystal ag adroddiad cwynion blynyddol manwl.

Rydym yn rhannu crynodeb o wybodaeth (anhysbys) am gwynion a dderbyniwyd a chanlyniadau gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru fel rhan o'n hymrwymiad i atebolrwydd a dysgu.
Lle mae angen am newid sylweddol, bydd y gwasanaeth/maes gwasanaeth yn datblygu cynllun gweithredu sy'n nodi'r hyn y bydd yn ei wneud, pwy fydd yn ei wneud a phryd rydym yn bwriadu ei wneud.