Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Ar adegau o drafferth neu ofid, gall rhai pobl ymddwyn yn groes i'w cymeriad. Mae'n bosib y cafwyd amgylchiadau gofidus neu annifyr yn y cyfnod cyn gwneud cwyn. Nid ydym yn ystyried ymddygiad yn annerbyniol am fod rhywun yn benderfynol. Rydym yn credu bod hawl gan bob achwynydd i gael ei glywed, ei ddeall a'i barchu.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn ystyried bod gan ein staff yr un hawliau. Felly rydym yn disgwyl i chi fod yn gwrtais pan rydych yn ymwneud â ni. Ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol na sarhaus, galwadau afresymol na chyndynrwydd afresymol.

Mae gennym bolisi ar wahân i reoli sefyllfaoedd lle gwelwn fod gweithredoedd rhywun yn annerbyniol.