Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch

Bydd ein staff yn ceisio eich helpu i'n hysbysu am eich pryderon. Os oes angen cymorth ychwanegol arnoch, byddwn yn ceisio rhoi manylion cyswllt rhywun arall a all eich helpu.

Os oes gennych anabledd a allai ei gwneud hi’n anodd i chi gyfathrebu â ni, rhowch wybod i ni am yr hyn a fyddai'n ein helpu i oresgyn unrhyw rwystrau y gall eich wynebu (e.e. print bras, mwy o amser i ymateb, papur lliw gwahanol)

Mae'r polisi cwynion hwn at ddefnydd pawb ond os ydych chi dan 18 oed ac mae angen help arnoch, gallwch ffonio llinell gymorth Meic

neu gysylltu â Chomisiynydd Plant Cymru: