Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os nad ydym yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Mae'r Ombwdsmon yn annibynnol o bob corff cyhoeddus a gall ymchwilio i'ch cwyn os ydych chi'n credu eich bod chi, neu'r person rydych chi'n cwyno ar ei ran:

  • Wedi cael eich trin yn annheg neu wedi derbyn gwasanaeth gwael oherwydd methiant ar ran y darparwr gwasanaeth.
  • Wedi eich rhoi dan anfantais yn bersonol gan fethiant gwasanaeth neu eich bod wedi cael triniaeth annheg.

Fel arfer, mae'r Ombwdsmon yn disgwyl i chi fynegi eich pryderon i ni yn gyntaf er mwyn rhoi cyfle i ni wneud yn iawn am y sefyllfa.

Gallwch gysylltu â'r Ombwdsmon fel a ganlyn:

Mae sefydliadau eraill hefyd sy'n ystyried cwynion. Gallwn eich cynghori ar sefydliadau o'r fath.