Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Atodiad 2

Amserlen y Camau Ysgolion Cymunedol Derbyniadau i Addysg Gynradd 2021/22

5 Hydref 2020

Ffurflenni cais/prosbectws ysgol, llawlyfr gwybodaeth i rieni yn cael eu dosbarthu i rieni. Mae gan rieni plant sy'n dechrau mewn ysgol newydd (Derbyn) o leiaf 6 wythnos i wneud cais am le mewn ysgol o'u dewis.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais at: Mrs H Lewis, Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell- nedd Port Talbot, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ

27 Tachwedd 2020

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais am dderbyn Prosesu ceisiadau

1 Chwefror 2021

Cadarnhau lleoedd plant â datganiad o anghenion addysgol arbennig.

16 Ebrill 2021

Rhoddir gwybod i rieni ac ysgolion am ddyraniad lleoedd ysgolion cynradd i ddisgyblion prif ffrwd.

14 Mai 2021

Apeliadau yn erbyn gwrthod lle