Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Atodiad 3

Amserlen Ddigwyddiadau ar gyfer Ysgolion Cymunedol Derbyniadau i Ddosbarthiadau Meithrin 2022/23

4 Hydref 2021

Dosbarthu ffurflenni cais i rieni.

Dylid dychwelyd ffurflenni cais at: Mrs H Lewis, Swyddog Derbyniadau Ysgolion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell- nedd Port Talbot, Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ

18 Mawrth 2022

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais am dderbyn Prosesu ceisiadau

13 Mai 2022

Rhoddir gwybod i rieni ac ysgolion am ddyraniad lleoedd meithrin.